Vårsesongen 2024

Sønd. 4.febr er starten på vårsesongen, deretter hver søndag. Det kan bli ekstraåpninger på noen lørdager. Vi er avhengig av å ha bemanning på slike dager.