Styret


Styret har følgende medlemmer:

Svein Aaslund    Styreleder og regnskap.
Steinar Rosseland       Nestleder, redaktør, HMS, dugn.
Trond Woll     Bygg og eiend., program, utleie.
Øivind BreenSekretær, web.
Karin Edsbergløkken  Medhjelper Hornsignalet.
Øyvind Valaker Hektner Medhjelper program.
Kai Bjørntvedt
Varamedlemmer:

Se bilder fra styremøter som er avholdt på Setertjernstua. Hent bilder her Bildene