Sportsandakter

Sportsandakten starter kl 12.30 hver søndag. Det er hovedsakelig representanter fra menighetene i området som er talere.

På grunn av koronaretningslinjer er det ikke tillatt å ha andakter på stua. 

Dette gjelder fra 7.02.21  og framover – inntil disse begrensningene avsluttes fra myndighetene. 

Våren 2021

07.02       Andakt avlyst – fare for smittespredning 

14.02 ……. 

Andaktsholdere legges til når når andakter kan starte opp igjen