Om Setertjernstua

Velkommen til Setertjernstua . 

Setertjernstua eies og drives av Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering. Drift og vedlikehold er basert på frivillig arbeid. Ideen og grunnlaget for arbeidet kan du lese mer om her. Ide for Setertjernstua.


Stua er åpen på søndager fra kl. 11:00 – 15:00. Vi holder  sportsandakt kl 12:30 på søndager.  Det er enkel servering fra kl 11:00 – 15:00, med et opphold under andakten kl 12:30. 
Velkommen til stua og velkommen til sportsandakten kl 12:30. Se listen over andaktsholdere. 

Overordnede formål for Setertjernstua 

Setertjernstua skal være et sted der evangeliet om Jesus Kristus formidles gjennom andakter, undervisning og fellesskap. Man ønsker å markere det jødiske grunnlag for Bibelen og for framveksten av kristen tro. 

På søndager i høst- og vårsemesteret drives det som et enkelt serveringssted med en sportsandakt i løpet av åpningstiden

Stedet skal også kunne benyttes av kristne organisasjoner som driver aktivt med rehabilitering av rusmisbrukere. Setertjernstua eies av Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering Styret er de som organiserer aktivitetene for å nå de overordnede formål, og utleie skjer etter følgende retningslinjer:

1. Kun organisasjoner og grupper som naturlig faller under formålet kan få leie stua. Eksempler på dette er ungdom og eldre-grupper, konfirmanter, speidere, kor, husfellesskap og lignende begrenset oppad til ca 15 personer.

2. Andre mindre grupper vil også kunne leie stua hvis det ikke er til hinder for formålet. Eksempler kan være skoleklasser, idrettslag etc. og de må i leietiden ta hensyn til stuas formål. Styret i stiftelsen tar alle beslutninger vedrørende utleie.

3. Stua er normalt ikke et sted for private arrangementer, men styret kan gjøre unntak på dette punkt.

4. Det vil ikke være anledning å benytte bil inn fra Losby, men også her kan styret gjøre unntak utenom helgene ved helt spesielle behov.

5. Det skal alltid være ansvarlige voksne ledere til stede i hele leieperioden. Leietaker skal ved avreise kvittere for leieperioden og kontroll ved avreise i egen loggbok som ligger i stua.

Retningslinjer for stua.  

Det forutsettes at alle som leier hytta har en ansvarlig leder over 18 år som er til stede i hele leieperioden.

Retningslinjer for bruk av hytta ligger i hyttepermen som du finner i hytta.

 Utleie og priser

Utleie og priser avtales iht kontaktinformasjonen nedenfor

Se mer om 

Åpningstider. 

Kontaktinformasjon

Hvor finner du setertjernstua?
Se kartskisse og veibeskrivelse.
Stua ligger ved Setertjerna i Østmarka. Stua er et fint turmål både sommer og vinter. Du kan gå fottur, sykle og gå på ski om vinteren. Det er fint å sykle fra Losby eller Grini ( trillesti ). Og hvis du ikke har vært på Ramstadslottet – ta en tur dit på en godværsdag. Flott utsikt.

Til forsiden