Startside Opp Tilbakemelding Søk

                    SETERTJERNSTUA - Høsten 2018

 

Nyheter
Program og informasjon
Om Setertjernstua
Hornsignalet - Info-organ
Fotogalleri
Bilder fra byggeperioden

Overordnede formål for Setertjernstua 

Setertjernstua skal være et sted der evangeliet om Jesus Kristus formidles gjennom andakter, undervisning og fellesskap. Man ønsker å markere det jødiske grunnlag for Bibelen og for framveksten av kristen tro. 

På søndager i høst- og vårsemesteret drives det som et enkelt serveringssted med en sportsandakt i løpet av åpningstiden

Stedet skal også kunne benyttes av kristne organisasjoner som driver aktivt med rehabilitering av rusmisbrukere. Setertjernstua eies av Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering Styret er de som organiserer aktivitetene for å nå de overordnede formål, og utleie skjer etter følgende retningslinjer:

1. Kun organisasjoner og grupper som naturlig faller under formålet kan få leie stua. Eksempler på dette er ungdom og eldre-grupper, konfirmanter, speidere, kor, husfellesskap og lignende begrenset oppad til ca 15 personer.

2. Andre mindre grupper vil også kunne leie stua hvis det ikke er til hinder for formålet. Eksempler kan være skoleklasser, idrettslag etc. og de må i leietiden ta hensyn til stuas formål. Styret i stiftelsen tar alle beslutninger vedrørende utleie.

3. Stua er normalt ikke et sted for private arrangementer, men styret kan gjøre unntak på dette punkt.

4. Det vil ikke være anledning å benytte bil inn fra Losby, men også her kan styret gjøre unntak utenom helgene ved helt spesielle behov.

5. Det skal alltid være ansvarlige voksne ledere til stede i hele leieperioden. Leietaker skal ved avreise kvittere for leieperioden og kontroll ved avreise i egen loggbok som ligger i stua.

 

Sist endret: 20.09.2018