RETO

En hilsen fra RETO

Nedenfor kan du lese en hilsen vi i styret har fått fra RETO stiftelsen.

 Vi ble kjent med Setertjernstua for tre år siden. Det var Ragnar Ruden, tidligere kontakt – leder i Blå Kors som presenterte oss til dere.

Helt fra første stund likte vi ideen om å samarbeide ved søndagsmøtene og å ha kantinevakt. Ved denne tiden hadde vi knapt vært her i Norge ett år. Vi hadde kommet fra Spania, Jose og Marga med sine to sønner David (7år) og Marcos (6år), og tre gutter til fra Reto i Spania som valgte å være med å støtte opp under og fullføre visjonen og drømmen Jose hadde fått.

Alt startet med en drøm! En desembernatt i 2004 mottok Jose en melding fra Gud om å reise til et sted i Skandinavia. Aldri før hadde han tenkt på å reise til en av disse stedene, for geografien til disse fremmede landene langt borte var helt ukjent for en som hele livet sitt hadde bodd ved Middelhavets strandkant. De siste 18 årene har Jose og kona vært svært opptatt i Reto i Valencia, et kristent senter med å hjelpe personer med narkotikaproblemer. Etter en ”utforskende” reise til Sverige-Danmark-Norge i Januar måned i 2005, kom Jose tilbake til Valencia helt overbevist om at Gud hadde en plan for dem i Norge. Jose forsikret seg om at det var noen som kunne ta deres ansvarsoppgaver i Valencia, hvor de var ledere for et senter med 100 personer. Den 15. April 2005 fløy han med disse tre reto`s guttene fra Alicante til Oslo for å lete etter hus og for å se hva for plan Gud hadde forberedt for dem i Norge.

Det var veldig spennende å se hvordan Herren åpnet dørene. Det at vi ble kjent med Setertjernstua fikk oss til å skjønne at Gud hadde en plan med dette allerede ved første stund. Slik skjedde det og slik fortsetter det.

Nå etter fire år i Norge er det 23 personer her i Reto, hvorav 4  startet i Tromsø høsten 2009. Noen er spanske, andre er norske og svenske. Vi har et godt forhold både med myndighetene og med personene som bor rundt oss, og vi har lyst til å være et sted hvor mennesker kan samles i et kristent felleskap, hvor det blir delt i fra Bibelen og hvor de som har behov kan komme til oss i et fritt åpent hus, uten å måtte gå igjennom påmelding.  

Nå holder vi i Reto (Reto på spansk betyr ”utfordring” på norsk) til på Nesset Bo- og beh.senter som ligger i Tomter, men går under Spydeberg kommune. Vi har to bruktbutikker, en i Oslo og en i Tomter. Vi driver også med loppemarked i Oslo. Med alt dette finansierer vi økonomisk alle aktiviteter vi driver med, fordi vi tilbyr gratis hjelp og har ikke venteliste til narkomane som vil komme seg ut av problemet, enten i Spania eller i Norge.

Mesteparten av arbeidet og de gjerningene vi gjør i Norge går til å hjelpe ungdommene til et forebyggende arbeid. I helgene organiserer sports aktiviteter i Spydeberg hallen for dem, med et kort budskap fra Bibelen etterpå. Forskjellige lørdager holder vi til i et lokale ”Rast Kafe” i Tomter for at ungdommen kan komme og være med oss der. Vi har diverse aktiviteter som skuespill/drama, sang, filmfremvisning og spill, for at ungdommen kan ha et trygt sted å være i helgene.

Vi har organisert ungdomsleirer til ungdommer hos oss på Nesset men vi har også brukt  Setertjernstua noen ganger, til overnatting . Der kunne ungdommene oppleve naturen, men også ha fine møter og snakke om Jesus. Noen av dem som kommer til oss er ikke kristne og kan få oppleve Jesus for første gang, og Herrens kjærlighet. Vi hadde også brukt hytten med noen ungdommer som hadde det  vanskelig for å få en ny start i livet. Sist var denne høsten, var Esteban og Henning ei uke på Setertjernstua sammen med en 28 åring fra Stavanger. Etter å ha vært der, sa gutten at det var det fineste stedet hvor han kunne ha vært for å få hjelpen han trengte.

Vi trives også på Setertjenstua, En søndag i måneden kommer vi til hytta for å ha ansvar med kantine og andakt og det er en ny opplevelse hver gang. Selv om det er få eller mange mennesker, har alltid  vi fin prat med menneskene som kommer. Etter møtet finner vi alltid en stund for å kunne vitne, for å gi håp, for å oppmuntre noen som trenger det. Noen ganger er det noen av oss som trenger det og Setertjernstua er en av de fineste plasser man kan finne for å ha gode stunder i stillhet, for å få fred i bønn og føle Guds nærhet. Takk for at vi har blitt kjent med dere!

Her i Tomter holder vi egne bibelstudietimer torsdager kl: 19:30 og søndagsmøter kl.: 18:00 (vi inviterer til middag kl:16:00), hvor alle er hjertlig velkomne.  www.retostiftelsen.org