Startside Opp Tilbakemelding Søk

                    SETERTJERNSTUA - Høsten 2018

 

Nyheter
Program og informasjon
Om Setertjernstua
Hornsignalet - Info-organ
Fotogalleri
Bilder fra byggeperioden

Styret har følgende medlemmer:

Svein Aaslund                          Styreleder og regnskap.

Steinar Rosseland                     Nestleder, redaktør, HMS, dugn.

Trond Woll                               Bygg og eiend., program, utleie.

Arne Thorstensen                      Sekretær, web.

Karin Edsbergløkken                  Medhjelper Hornsignalet.

Øyvind Valaker Hektner              Medhjelper program.

Hans Undelstveit                       Varetransport. 

Varamedlemmer:

Kai Bjørntvedt

 

 

 

Fra venstre foran sitter: Karin Edsbergløkken, Svein Aaslund, Jorunn Austveg

Fra venstre bak : Arne Thorstensen, Steinar Rosseland, Svein Kopperud, Trond Woll, Hans Undelstveit, Øivind Valaker Hektner

 

Sist endret: 20.09.2018