Startside Tilbakemelding Søk

                    SETERTJERNSTUA - Høsten 2018

 

Nyheter
Program og informasjon
Om Setertjernstua
Hornsignalet - Info-organ
Fotogalleri
Bilder fra byggeperioden

 

Hornsignalet for september 2018 kan du hente her

 

Se listen over Andaktsholdere  for høsten 2018

 

Blåbærstevnet

Se informasjon fra Blåbærstevnet  Søndag 2.sept. kl 12 - 15 i Hornsignalet for september 18.

 

Endring i styret

Kai Bjørntvedt er valgt inn som nytt styremedlem. Se også omtale i Hornsignalet for juni, side 3.

 

Hornsignalet for juni 2018 kan du hente her

Hornsignalet for mars 2018 kan du hente her

 

Årsmøte for 2017

Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes 
tirsdag 27. febr. 2018 kl. 1900. 
Fetsund misjonshus Faldalsveien 13,
  (ca. 800m nordover fra rundkjøringen  
før Fetsundbrua på RV 22. 
Andakt v. Olav Strøm, Sang v. Theodor Hauger  
Vanlige årsmøtesaker og bevertning. 
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av andaktsholdere 
og verter på søndagene  har anledning å komme. 
 
Styret. 
VELKOMMEN 
 

Setertjernstua - Stiftelse eller forening?

Styret har satt i gang en vurdering om å endre eierstrukturen for Setertjernstua fra en stiftelse (som vi er i dag) til en forening. I 1994 ble den nåværende stiftelse registrert med navnet «Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering». Odd Olaf Austveg var initiativtakeren den gang og han valgte da å opprette en stiftelse. Den eneste endring som er gjort skjedde i 2011. Det ble foretatt en revisjon av vedtektene for å få den mest mulig ajour i forhold til driftsformen i årene etter Odd Olafs bortgang.

Økonomien er den primære årsak til at styret vurderer denne endringen. Som stiftelse må vi være registrert i stiftelsesregisteret og dette koster penger. Vi må også etter stiftelsesloven ha en autorisert revisor. Disse utgiftene beløper seg i 2017 til sammen på ca. 21 500 kr, det tilsvarer ca. 25 – 30% av gaveinntektene i et normalår.

En stiftelse og en forening er etter lovverket like på det punkt at de begge «eier seg selv». Hva er så forskjellen? Her nevnes noen:

o I en stiftelsens er styret det øverste organ og forvaltningen av stiftelsen hører til under styret.

o En stiftelse har verken eiere eller medlemmer som fører kontroll med styrets forvaltning.

o I vedtektene for en stiftelse kan det stå om årsmøte, om hva som skal behandles og hvem som har stemmerett. Men f.eks. regnskapet skal ikke godkjennes av årsmøtet, det legges kun fram som informasjon.

o I en forening er årsmøtet organisasjonens høyeste myndighet, det betyr at det er et møte hvor alle organisasjonens innskrevne medlemmer kalles inn, de har både møte- og stemmerett.

o En forening skal også ha vedtekter og der skal bl.a. fremgå hvordan årsmøtet skal gjennomføres

o Det må føres et medlemsregister og eventuelle krav for å kunne bli medlem må fremgå i vedtektene.

Som nevnt over skal en forening også ha vedtekter og de er tenkt å være mest mulig lik de som gjelder i dag når det gjelder formålet. Hvis vi vil sammenligne oss med f.eks. et bedehus så er det nesten alltid en forening, lag e.l. med innskrevne medlemmer som står som eier, ikke en stiftelse.

På det kommende årsmøtet vil dette tas opp som en sak for event. å kunne gjennomføre endringen i 2018/19. Det vil være interessant for styret å høre meningene fra flest mulig av våre støttespillere, send gjerne inn synspunkter til vår mailadresse: styret@setertjernstua.no i god tid før årsmøtet.

 

Hornsignalet for september 2017 kan du hente her

Hornsignalet for juni 2017 kan du hente her

 

Årsmøtet for 2016

Møtet ble holdt i Øvre Rælingen kirke, kirkestua, tirsdag 28. februar 2017 kl 19.00.

Andakt ved Jorun Kind.  Se årsmelding og referater her

 

BLÅBÆRSTEVNET

Søndag 4. sept. 2016  kl 12 -15 ble stevnet arrangert. I år deltok Østmarkas Venner på stevnet. Se omtalen fra stevnet i Hornsignalet.

 

Årsmøtet for 2015 ble holdt i Lørenskog frikirke.

Finn dokumenter her

 

Hornsignalet for juni 2016 kan du hente her

 

Grasrotandel hos Norsk Tipping.

Alle som spiller hos Norsk Tipping kan gi en "grasrotandel" til en organisasjon. Slike organisasjoner må være godkjent hos Norsk Tipping. Setertjernstiftelsen er nå godkjent som mottaker av grasrotandeler.

Hvordan gir du ditt bidrag til Setertjernstua?

Gå inn på Norsk Tipping sine nettsider: Norsktipping.no og søk etter grasrotandel. Logg deg inn og knytt opp vårt org nr: 856652742 - STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING.

Du kan be kommisjonæren om hjelp til å knytte opp mot vårt andelsnr - 856652742

Du kan sende en SMS med teksten Grasrotandelen 856652742 til 2020. 

Vi setter stor pris på alle bidrag til hjelp i driften av Setertjernstua.

 

En hilsen fra RETO

Nedenfor kan du lese en hilsen vi i styret har fått fra RETO stiftelsen.

 Vi ble kjent med Setertjernstua for tre år siden. Det var Ragnar Ruden, tidligere kontakt - leder i Blå Kors som presenterte oss til dere.

Helt fra første stund likte vi ideen om å samarbeide ved søndagsmøtene og å ha kantinevakt. Ved denne tiden hadde vi knapt vært her i Norge ett år. Vi hadde kommet fra Spania, Jose og Marga med sine to sønner David (7år) og Marcos (6år), og tre gutter til fra Reto i Spania som valgte å være med å støtte opp under og fullføre visjonen og drømmen Jose hadde fått.

Alt startet med en drøm! En desembernatt i 2004 mottok Jose en melding fra Gud om å reise til et sted i Skandinavia. Aldri før hadde han tenkt på å reise til en av disse stedene, for geografien til disse fremmede landene langt borte var helt ukjent for en som hele livet sitt hadde bodd ved Middelhavets strandkant. De siste 18 årene har Jose og kona vært svært opptatt i Reto i Valencia, et kristent senter med å hjelpe personer med narkotikaproblemer. Etter en ”utforskende” reise til Sverige-Danmark-Norge i Januar måned i 2005, kom Jose tilbake til Valencia helt overbevist om at Gud hadde en plan for dem i Norge. Jose forsikret seg om at det var noen som kunne ta deres ansvarsoppgaver i Valencia, hvor de var ledere for et senter med 100 personer. Den 15. April 2005 fløy han med disse tre reto`s guttene fra Alicante til Oslo for å lete etter hus og for å se hva for plan Gud hadde forberedt for dem i Norge.

Det var veldig spennende å se hvordan Herren åpnet dørene. Det at vi ble kjent med Setertjernstua fikk oss til å skjønne at Gud hadde en plan med dette allerede ved første stund. Slik skjedde det og slik fortsetter det.

Nå etter fire år i Norge er det 23 personer her i Reto, hvorav 4  startet i Tromsø høsten 2009. Noen er spanske, andre er norske og svenske. Vi har et godt forhold både med myndighetene og med personene som bor rundt oss, og vi har lyst til å være et sted hvor mennesker kan samles i et kristent felleskap, hvor det blir delt i fra Bibelen og hvor de som har behov kan komme til oss i et fritt åpent hus, uten å måtte gå igjennom påmelding.  

Nå holder vi i Reto (Reto på spansk betyr ”utfordring” på norsk) til på Nesset Bo- og beh.senter som ligger i Tomter, men går under Spydeberg kommune. Vi har to bruktbutikker, en i Oslo og en i Tomter. Vi driver også med loppemarked i Oslo. Med alt dette finansierer vi økonomisk alle aktiviteter vi driver med, fordi vi tilbyr gratis hjelp og har ikke venteliste til narkomane som vil komme seg ut av problemet, enten i Spania eller i Norge.

 

Mesteparten av arbeidet og de gjerningene vi gjør i Norge går til å hjelpe ungdommene til et forebyggende arbeid. I helgene organiserer sports aktiviteter i Spydeberg hallen for dem, med et kort budskap fra Bibelen etterpå. Forskjellige lørdager holder vi til i et lokale ”Rast Kafe” i Tomter for at ungdommen kan komme og være med oss der. Vi har diverse aktiviteter som skuespill/drama, sang, filmfremvisning og spill, for at ungdommen kan ha et trygt sted å være i helgene.

 

Vi har organisert ungdomsleirer til ungdommer hos oss på Nesset men vi har også brukt  Setertjernstua noen ganger, til overnatting . Der kunne ungdommene oppleve naturen, men også ha fine møter og snakke om Jesus. Noen av dem som kommer til oss er ikke kristne og kan få oppleve Jesus for første gang, og Herrens kjærlighet. Vi hadde også brukt hytten med noen ungdommer som hadde det  vanskelig for å få en ny start i livet. Sist var denne høsten, var Esteban og Henning ei uke på Setertjernstua sammen med en 28 åring fra Stavanger. Etter å ha vært der, sa gutten at det var det fineste stedet hvor han kunne ha vært for å få hjelpen han trengte.

Vi trives også på Setertjenstua, En søndag i måneden kommer vi til hytta for å ha ansvar med kantine og andakt og det er en ny opplevelse hver gang. Selv om det er få eller mange mennesker, har alltid  vi fin prat med menneskene som kommer. Etter møtet finner vi alltid en stund for å kunne vitne, for å gi håp, for å oppmuntre noen som trenger det. Noen ganger er det noen av oss som trenger det og Setertjernstua er en av de fineste plasser man kan finne for å ha gode stunder i stillhet, for å få fred i bønn og føle Guds nærhet. Takk for at vi har blitt kjent med dere!

Her i Tomter holder vi egne bibelstudietimer torsdager kl: 19:30 og søndagsmøter kl.: 18:00 (vi inviterer til middag kl:16:00), hvor alle er hjertlig velkomne.  www.retostiftelsen.org  

 

Dugnadsgjengen fra venstre: Steinar, Svein, Trond, Maren og Arne.

 

Bålplassen er ferdig

Velkommen til en koselig stund ved bålplassen.

Styret har innhentet tillatelse til å ha bålplass ved stua. Trond har ledet dugnadsarbeidet i sommer. Bålplassen er på det nærmeste ferdig. Alle brukere av stua må benytte denne bålplassen. Det er ikke tillatt å tenne bål på andre plasser i nærheten av stua.

Det er krav til aktsomhet ved bruk av åpen ild i marka.

 

Garasje/uthus er ferdigstilt

Dugnadsånden lever ved Setertjern. Garasjen er nå ferdigstilt. Stor takk til alle som har bidratt,  og en spesiell takk til Trond Woll som har vært hovedansvarlig for byggingen.

 

 

Sist endret: 20.09.2018