Gaver til Setertjernstiftelsen

Gaver
Dersom du ønsker å gi
en gave til driften av
Setertjernstua.
Bruk følgende adresse /
kto nr:

Setertjernstiftelsen,
Postboks 259
1471 Lørenskog
Kto nr.  7877.08.75152