Dugnadsfolket år for år fra 2004

Hver vår holdes dugnad på Setertjernstua. Stua skal vedlikeholdes og rengjøres. Skogen rundt hytta må tynnes og veien inn til hytta fra snuplassen skal holdes i orden.

Vi har behov for mange hender til å hjelpe til på dugnaden. Så hvis du har lyst og anledning kan du møte på stua på dugnadsdagen. Dugnaden holdes som regel en av lørdagene tidlig i mai mnd. Dugnadsdagen annonseres på web siden – nyheter og i Hornsignalet. Alle er velkommen til innsats på Setertjernstua.

Vi spiser felles lunch på dugnadene. Ta med egen matpakke. Vi koker kaffe og steker vafler felles til alle dugnadsarbeidere. Under lunchen er de fleste som deltar på dugnaden samlet. Vi har tatt bilder fra lunchsamlingene på dugnader opp gjennom årene. Nedenfor viser vi bilder fra lunchpausen. Årstallet for bildet er vist under bildet .

Bilder fra dugnaden i 2019 kan du se her