Dugnad 9. mai. Ordinær åpning 24. mai

Kjære venner av Setertjernstua.

En underlig vår dette med stengt stue og betydelige restriksjoner for de fleste av oss. Men heldigvis så ser det ut til å gå rett vei, men fortsatt er det ikke over.
Det har vært mye folk ute i skog og mark. Stua og uteområdet har vært et populært mål, men døren har vi dessverre måtte ha stengt f.o.m. 15. mars.
Det siste fra myndighetene er at mindre samlinger kan tillates fra 7. mai, men fortsatt vil visse restriksjoner gjelde også da.

For oss vil søndag 24. mai være den første ordinære åpningsdagen.
Stua vil videre være åpen hver søndag t.o.m. 21. juni. Vi håper at vaffel-servering vil være mulig, men pr i dag er selvbetjening av matvarer ikke tillatt så der må vi finne en løsning.
Styret vil utarbeide noen enkle regler som kjøkkenpersonale vil ha å gå etter, disse vil bli sendt dere før åpning og vil ligge inne på stua.
Hvis det av ukjente årsaker viser seg at stua må holdes stengt ytterligere, vil dette kunngjøres spesielt på vår hjemmeside og Facebookside.

Dugnaden 9. mai. Vi har besluttet å gjennomføre denne som planlagt. Vi håper på godt «utevær» og vi må ta hensyn til avstandsrestriksjoner som fortsatt gjelder. Oppgavene er stort sett de samme som foregående år.
Kunngjøring om dugnad står normalt i mars-utgaven av Hornsignalet, men dette har dessverre enda ikke er blitt utsendt da kopieringssentralen er stengt. Så hvis dere kjenner noen som dere tror kunne ha interesse av å møte opp, gi dem en liten beskjed.
Ønsker dere alle en fin mai måned med mindre feiringer enn tidligere.
Og den 17. må vi synge «Gud signe vårt dyre fedreland» som aldri før.

For styret i Setertjernstiftelsen
Steinar Rosseland, nestleder