Bilder fra styremøter på Setertjernstua

Styret har møter 4-6 ganger pr år. Styremøtet i juni pleier vi å ha på setertjernstua.

Nedenfor finner du er bildegalleri fra styremøter holdt på stua siden 2003. Styrets sammensetning de enkelte årene kan du finne i protokollene fra årsmøtene. Dokumentene er samlet her.

Bilder fra styremøter på Setertjernstua: