Bilder fra byggeperioden

Her ser du bilder fra byggingen av «nye Setertjernstua». Stua er i all hovedsak bygget på dugnad og ved hjelp av innsamlede midler til Setertjernstiftelsen.

Mange dugnadstimer er medgått for å gjøre stua slik den framstår i dag.