Årsmøtet for 2023

Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes mandag 4. mars 2024 kl 19.00 på

Salemkirken, Lørenskog. Adr. Løkenåsveien 5

Det blir andakt og sang, vanlige årsmøtesaker og bevertning. 

Alle er velkommen.

Det er spesielt hyggelig om flest mulig av andaktsholdere og verter på søndagene har anledning til å komme. 

Styret