Årsmøtet 1. mars blir utsatt.

Årsmøtet 1.mars ble kunngjort i desemberutgaven av Hornsignalet. Det er bestemt at årsmøtet den 1. mars som skulle avholdes på Grini bedehus må utsettes inntil videre pga gjeldende koronarestriksjoner.

Ny dato vil kunngjøres senere.