Årsmøte i Setertjernstiftelsen 25.febr 2019 hos Frelsesarmeen på Fjellhammer.

Adresse: Rikard Nordraaks vei 8, Fjellhammer.( vis-a-vis Fjellhammer skole)

Andakt

Vanlige årsmøtesaker og bevertning. Møtet er åpent for alle, og det er spesielt hyggelig om våre andaktsholdere og verter på søndagene har anledning til å komme.

Styret

Se årsmeldingen for 2018.

Velkommen