Blåbærstevne søn 5. sept. kl 12:00

Høstsesongen ved Setertjernstua starter opp

med det tradisjonelle Blåbærstevnet

Søndag 5. september kl 12:00 – Alle er hjertelig velkommen.

Det blir andakt ved representanter for RETO for HÅP.

Sang ved Sissel og Thor Alf Gilbrant

Kollekt til Setertjernstiftelsen

Salg av vafler, pølser, kaffe og brus

Avslutning ca kl. 15:00

Stevnet gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak